Certifikáty a potvrzení

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 – Management kvality
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 – Environmentální management
Environmentální politika

ISO9001_14001_2016_2021
ISO9001_2016_2019
ISO14001_2016_2021
EMS

Černovice

zaevidování dobývacího prostoru

Černovice - potvrzení
Černá hora

povolení hornické činnosti

Černá Hora - potvrzení
Smolín

povolení hornické činnosti

Smolín - potvrzení