Výměna strojního vybavení ve společnosti Setra

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013428

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt řeší snížení energetické náročnosti spojených s provozem dvou stávajících strojů výměnou za jeden nový stroj. Obě dvě nahrazované technologie jsou energeticky neefektivní, stejně jako je neefektivní jejich údržba a produkční činnost. Přínosy nového stroje jsou v jeho univerzálnosti, která umožní významnou úsporu energií a zracionalizuje provádění provozovaných činností.

Realizace projektu je stanovena od 26. 04. 2018 do 30.04.2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.