Dotace z EU

​Výměna strojního vybavení ve společnosti Setra, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013428

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt řeší snížení energetické náročnosti spojených s provozem dvou stávajících strojů výměnou za jeden nový stroj. Obě dvě nahrazované technologie jsou energeticky neefektivní, stejně jako je neefektivní jejich údržba a produkční činnost. Přínosy nového stroje jsou v jeho univerzálnosti, která umožní významnou úsporu energií a zracionalizuje provádění provozovaných činností.

Realizace projektu je stanovena od 26. 04. 2018 do 30. 04. 2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

​Výměna strojního vybavení ve společnosti Setra, spol. s r.o. II

​Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017293

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt řeší vyřazení kolového nakladače UNC 201 a pořízení nakladače nové generace, který při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie a efektivnější údržbu stroje. Pořízením nového nakladače dojde ke snížení energetické náročnosti při stejné práci a produkční kapacitě.

Realizace projektu je stanovena od 26. 04. 2019 do 31. 12. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.