Doprava a mechanizace

Středisko kontejnery

Provádí odvoz stavebních sutí, odpadového dřeva, kameniva, zeminy, komunálního odpadu atd. kontejnery RENAULT, AVIA a MAN včetně pronájmu kontejnerů a zabezpečuje ukládku těchto odpadů a stavebních sutí k recyklaci odpadu.

Středisko mechanizace

Provozuje mechanismy pro zemní a demoliční práce jako např. skrývky zeminy, výkopy základů, demolice objektů.

Středisko technologická doprava

Zabezpečuje veškerou dopravu sypkých materiálů (kameniva, zemin, recyklátu a odvoz kalů k recyklaci) RENAULT KERAX a MAN typ 8×4.

Doprava a mechanizace Brno

✆ 602 665 308
✉ doprava@setra-cr.eu
✉ zemni.stroje@setra-cr.eu

Doprava a mechanizace Jihlava

✆ 702 284 228 
✆ 602 316 811
✉ setrajihlava-doprava@setra-cr.eu