Demolice, zemní práce

Demolice stavebních objektů s následnou recyklací sutí, zemní práce velkého rozsahu.

Realizujeme demolice stavebních objektů a ze vzniklé stavební suti můžeme přímo na místě vyrobit recykláty pro opětované využití (viz Recyklace stavebních sutí, dřeva a těžba surovin), provést všechny potřebné zemní práce včetně výstavby zhutněné zeminové desky, místních komunikací včetně parkovišť a manipulačních ploch.

Demoliční, zemní a stavební práce Brno:

✆ 602 688 198, 543 256 706
✉ setra@setra-cr.eu
✉ vyrobabrno@setra-cr.eu

Příprava:

✆ 602 952 931
✉ rozpocet.stav@setra-cr.eu

Demoliční, zemní a stavební práce Jihlava:

✆ 602 316 811, 602 756 087
✉ jihlava@setra-cr.eu
✉ vyrobajihlava2@setra-cr.eu