Vznik a tradice společnosti

SETRA, spol. s r.o. byla založena v roce 1990 za účelem provádění nakládky a vykládky železničních vagonů, stavební dopravy a práce autojeřáby. K těmto činnostem přibyla spedice a doprava pro pivovar Starobrno a Frutu Modřice. 

Koncem roku 1993 diverzifikovala firma svoji činnost do oblasti odpadového hospodářství a to zejména likvidace čistírenských kalů formou recyklace (t.j. výroby prům. kompostů). 1. 1. 1994 koupila spol. SETRA od FNM státní podnik Speciální stavby Brno (dříve Závod speciálních prací státního podniku Průmyslové stavby Brno) a rozšířila tím rozsah podnikání o stavební práce (zejména zemní), demoliční práce a stavby železnic při zachování dosud provozovaných činností.

Roky 1994, 1995, 1996 byly charakterizovány stabilizací firmy po včlenění státního podniku a to oddlužením firmy, doplněním potřebnou dopravní a strojní technikou, hlavně však vybudováním sociálního a technického zázemí pro tuto techniku, a to stavbou lakovny, myčky nákladních vozidel, čerpací stanice PHM a parkovacích ploch apod.

V roce 1997 byla v rámci vytvoření kompletního cyklu (demolice, doprava, recyklace, zemní práce) uvedena do provozu mobilní drtící a třídící linka stavební suti v areálu Pískovny Černovice a pořízena druhá mobilní drtící a třídící souprava na recyklaci stavební suti pro nově zřízené středisko v Jihlavě – Bedřichov, které působí zároveň jako stavební středisko. Středisko stavebních strojů bylo dovybaveno dalšími mechanizačními prostředky s cílem působnosti po celé ČR.

Počátkem roku 1998 byla činnost firmy doplněna o třídění kopaného písku na třídících jednotkách HARTL a EDT pro Pískovnu Černovice, spol. s r.o. a současně rozšířena o těžbu kameniva pro vlastní potřebu v kamenolomu u Černé Hory.

V roce 1999 společnost zahájila těžbu kvalitního slévárenského a maltového písku v pískovně Rudice u Blanska.

V roce 2000 byla rozšířena recyklace stavebních sutí o mobilní recyklaci odpadového dřeva na štěpku vč. třídění a separace magnetických kovů s využitím pro plasty, pneumatiky atd.

V průběhu let 2000 až 2005 byla společnost dovybavována hlavně v oblasti strojního zázemí, a to čtyřmi nakladači a dvěma dalšími mobilními odrazovými drtiči. Současně rozšiřovala své aktivity v oblasti likvidace boidegradabilních odpadů, a to zřízením střediska Praha pro oblast Čechy v roce 2004 a tím i vytvoření mnoha zařízení pro kompostování na celém území ČR. Od roku 2004 v oblasti likvidace kalu z ČOV na kompostárnách byla z důvodů poskytnutí širších služeb pro ČOV doplněna tato činnost o mobilní odvodňování kalů z ČOV. V roce 2004 byla rovněž otevřena pískovna Smolín.

Všechny obory, v nichž firma působí, jsou z důvodu diverzifikace dále posilovány a rozvíjeny výhradně z vlastních zdrojů firmy.

V roce 2008 rozšířila firma činnost v oblasti recyklací odpadů i ve Znojmě a do r. 2011 doplnila stav technologií na 5 drtičů sutí, 7 mobilních třídičů a 13 nakladačů. 

V současné době se firma orientuje na vlastní developerskou činnost, a to v přípravě území pro další výstavbu.